CCTV - Kamerové systémy

DODÁVKA - MONTÁŽ - REVIZE

CCTV (Closed Circuit Television) je uzavřený kamerový televizní okruh.

HD-SDI technologie – v současné době nejžádanější

HD CCTV kamery HD-SDI technologie poskytuje vysoce kvalitní obraz s rozlišením až 1920x1080 resp. 1280x720 a s obrazovým formátem 16:9. Rozlišení 1920x1080 (ekvivalent 2Mpix) bývá zkráceně označováno 1080p resp. 1080i, podle toho, zda se využívá neprokládaný režim (p – progressive scan) nebo prokládané řádkování (i – interlaced scan). Obdobně pro rozlišení 1280x720 se používají zkratky 720p nebo 720i.

Nekomprimovaný digitální HD-SDI signál z kamer se přenáší po koaxiáním kabelu 75Ω. Pro připojení se používají standardní BNC konektory (doporučuje se použít kvalitní koaxiální kabel určený pro přenos signálu vysokého kmitočtu). Tím, že se přenáší nekomprimovaný signál po koaxiálním kabelu, nedochází k žádným prodlevám, obraz se nezasekává, nekostičkuje apod. Přenos signálu je nezávislý na propustnosti sítě, nedochází ke kolizím s jinými zařízeními v síti atd.. Délka přenosové trasy se pohybuje od 100m do 300m v závislosti na použitém kabelu. Pro dosažení větší vzdálenosti (až 1km) je pak možné použít HD-SDI repeatry. Pro překlenutí velmi velkých vzdáleností je pak možné využít přenos po optickém vlákně pomocí speciálních převodníků.

Výhody HD-SDI kamerových systémů:


  • Vysoké rozlišení až 1920 x 1080, snímková rychlost až 25 fps v neprokládaném režimu
  • Vysoká citlivost HD-SDI kamer (výrazně vyšší než u IP kamer s odpovídajícím rozlišením)
  • Příznivé ceny HD-SDI kamer (nižší než ceny IP kamer s odpovídajícím rozlišením)
  • Instalace HD-SDI kamerového systému je stejně jednoduchá jako u stávajícíh analogových systémů

Digitální – IP kamery

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. IP kamery (IP – Internet Protocol). V pouzdře IP kamery je kromě kamerového modulu vestavěn rovněž webový video server, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu a jeho distribuci do počítačové sítě (LAN/Internet).

Výhoda IP kamer


Zejména při budování rozsáhlých kamerových systémů tak lze při využití IP technologie dosáhnout významných úspor (velké vzdálenosti) ve srovnání s využitím analogového systému.

Konvenční – analogové


Přes rostoucí zájem o síťové IP kamery si analogové CCTV kamery stále drží pevnou pozici na CCTV trhu. Výrobci analogových CCTV kamer se v poslední době soustřeďují především na vývoj dokonalejších obrazových senzorů a digitálních procesorů ke zlepšení kvality obrazu.

Hlavní výhody analogových systémů:


  • Jednoduchost instalace
  • Cena